Obchodní podmínky pro nákup v našem internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto "Obchodní podmínky pro" dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat zboží můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům dodáme zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete max. do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V případě pozdějšího storna objednávky bez předchozí dohody je možno vymáhat sankce za nedodržení kupní smlouvy dle platných zákonů.

 

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit písemnou formou (elektronicky) od uzavřené smlouvy do 14 dní od data převzetí (zaplacení) zboží objednaného na internetu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Toto zboží je nutno do 14 dní od oznámení o odstoupení od uzavřené smlouvy odeslat na adresu sídla firmy (J.Opletala 677, 738 01  Frýdek-Místek),  případně po dohodě doručit osobně na adresu provozovny ve Sviadnově na vlastní náklady. Ke zboží musí být přiložen originál dokladu o koupi (Dodací list). + vyplněný formulář: Odstoupení od smlouvy.doc . V případě zaslání poštou nesmí být zboží zasláno na dobírku.  Po doručení zboží bude zákazníkovi vrácena plná kupní cena včetně nákladů na dopravu dle původní uzavřené smlouvy (objednávky) pouze v případě, že zboží nebylo používáním opotřebeno,  případně poškozeno. V případě poškození/ opotřebení může být prodávajícím požadována náhrada částky, o kterou byla hodnota zboží snížena. Navrácení kupní ceny bude provedeno bez prodlení nejvhodnějším způsobem dle vzájemné dohody. Z vrácení zboží jsou vyloučeny knihy, kalendáře, časopisy, el. nosiče, krmiva, krmné přísady, kosmetika a chemické prostředky, zboží vyrobené na zakázku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

 

6) ZPŮSOB ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží zasíláme poštou na dobírku.
V případě nevyzvednutí objednané zásilky zaslané na dobírku (s výjimkou zaslaného písemného odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dní od doručení objednávky prodávajícímu) je prodávající oprávněn zákazníkovi přeúčtovat náklady spojené s marným dodáním ve výši max. 300,-Kč za balík.

 

7) PLATEBNÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

V případě zaslání zboží na dobírku je účtováno paušální dopravné ve výši 130,- Kč za balík maximálních rozměrů a váhy dle aktuálních podmínek přepravce (Česká pošta). Balné neúčtujeme.

V případě nutnosti rozdělení jedné objednávky do více zásilek, nadrozměrného balíku nebo balíku s nadváhou si vyhrazujeme právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti, vždy pouze po předchozí dohodě se zákazníkem.

 

8) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3dny u zboží skladem, u zboží "na objednávku" 7-21dnů, není-li uvedeno jinak u konkrétního druhu zboží. V případě, že některé zboží nebude aktuálně skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

9) ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
- u zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu 
- přiložte kupní doklad od reklamovaného zboží 

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného prodlení od převzetí reklamovaného zboží naší firmou. V případě prodloužení lhůty Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

UPOZORNĚNÍ - reklamace zaslané na dobírku nebudou převzaty!!!

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Sídlo a adresa pro zasílání korespondence:

 

Jezdecké potřeby - Hana Mikettová

J. Opletala 677, 738 01  Frýdek-Místek

IČO: 87359804, DIČ: CZ7254074949

reg. u ŽÚ ve F-M, č.j. ŽÚ/6359/2010/Kr/3

 

Provozovna:

Areál Jezdeckého klubu Sviadnov, Pod Štandlem 413, 739 25  SVIADNOV